Grip Verzuimservice
Grip Verzuimservice versterkt uw bedrijfsresultaat. Hoe? Door verzuim te controleren en grip te krijgen op uw verzuimkosten. En vanuit onze visie is activeren hierbij de sleutel tot succes.
U kunt bij ons terecht met alle vragen, ondersteuning en uitvoering op het gebied van verzuimbegeleiding.
Grip Verzuimservice is een Gecertificeerde Arbodienst. 
Grip Verzuimservice is een Gecertificeerd Arbodienst
Certificaat nr.: 10000368071-MSC-DNV GL-NLD
Initiële certificatie datum: 15 januari 2021
Certificaat nr.: 10000368070-MSC-RvA-NLD
Initiële certificatie datum: 15 januari 2021
Telefoon: 0342 48 45 82
Email: info@grip-verzuimservice.nl​​​​​​​​​​​​​​
Bij Grip Verzuimservice verzekert u zich met 1 muisklik van een goede regeling. Voor slechts €25,-- per medewerker per jaar voldoet u aan de minimale eisen en heeft u ook nog de beschikking over een online verzuimsysteem.
Over Ons
Wie zijn wij? Wij zijn gefocust en activerend om zo grip op uw verzuim te krijgen. Wij hebben de overtuiging dat ziekteverzuim voortkomt uit keuzes die mensen maken. Die keuzes worden beïnvloed door de omgeving, cultuur en opvoeding. Grip krijgen op die keuze moet daarom in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvinden.
Hiervoor werkt Grip Verzuimservice met een aantal hoogopgeleide verzuimexperts (VE) die vanaf dag 1 de medewerker stimuleren om zijn restmogelijkheden te benutten. Wanneer een organisatie kiest voor een eigen regie model helpen zij de leidinggevenden hierin. Onze bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen (AD) zijn zelfstandig ondernemers. Hierdoor begrijpen zij beter dat het gaat om resultaat. Grip Verzuimservice stuurt sterk op effectvol zijn van de professionals.​​​​​​​
Bij Grip Verzuimservice werken met verschillende professionals om u optimaal te begeleiden bij uw verzuim en de re-integratie. De belangrijkste zijn de bedrijfsarts (BA) en de verzuimexpert taakdelegatie (VE(TD)). Deze beide professionals werken nauw samen en hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van u, maar ten opzichte van uw werkgever. Dit is geregeld via de Wet BIG, de professionele statuten van onze beroepsgroepen en ons uitgebreide kwaliteit- en privacyreglement.
Bij taakdelegatie werken de hiervoor opgeleide verzuimexpert taakdelegatie en de bedrijfsarts optimaal samen om ervoor te zorgen dat een werknemer altijd kan rekenen op de beste verzuimbegeleiding. De grote winst is dat de verzuimexpert taakdelegatie taken kan overnemen van de bedrijfsarts, waardoor deze iets meer op afstand kan blijven. De VE(TD) heeft niet alleen een belangrijke rol als procesbegeleider, maar ondersteund bovendien de bedrijfsarts. Natuurlijk vindt alle begeleiding altijd plaats na toestemming en in opdracht van de toezichthoudend bedrijfsarts.
In de praktijk zult u dus altijd in eerste instantie contact krijgen met de casemanager taak-delegatie. Hij/ zij bespreekt met u de situatie (oorzaken, mogelijkheden, beperkingen).
Portaal
Voor ons administratieve proces maken we gebruik van Visma Verzuim. Dit is een verzuim volgsysteem met volledige integratie van de Wet Verbetering Poortwachter (Download: Werkwijzer poortwachter UWV 1 mei 2020).
U krijgt de beschikking over een persoonlijk volledig “web-based” portaal voor uw organisatie. Hierin kun u ziek- en herstelmeldingen doen, maar ook uw eigen verzuimprotocol inrichten, overal en 24 uur per dag inloggen.​​​​​
Zowel de leidinggevenden als onze professionals kunnen in het portaal werken en zijn daarmee voortdurend van elkaars acties en van de voortgang op de hoogte. Bovendien verzorgt de applicatie de geautomatiseerde doormelding naar de inkomensverzekeraar.​​​​​​​
Werknemer Portaal
Met het Werknemerportaal (WnP) heeft de werknemer inzicht in alle relevante informatie over zijn of haar verzuim. De werknemer wordt gelijktijdig met zijn of haar werkgever geïnformeerd en alle gegevens zijn goed beveiligd en alleen toegankelijk via tweefactorauthenticatie.
Grip Verzuimservice vanuit het Verzuim Portaal uitgenodigd werknemers om gebruik te maken van het WnP. Werknemers moet eerst een account registreren, en dit is volledig in het beheer van de werknemer zelf.
Het WnP is een via internet extra service van Grip Verzuimservice en is op grond van de AVG beveiligd. Terugkoppelingen mogen niet per Email worden verzonden.
Als u, als werknemer, hier niet mee overweg kunt, mag u altijd aan uw leidinggevende de terugkoppeling vragen.
WnP is niet alleen heel handig en nuttig voor de werknemer, maar ook noodzakelijk voor de werkgever. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist namelijk dat werknemers op een veilige manier inzicht krijgen in hun verzuim dossier en daarnaast stelt het centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg dat de terugkoppeling van een bedrijfsarts op grond van een verzuim consult gelijktijdig moet plaatsvinden aan werkgever en werknemer. 

Met het WnP voldoe je volledig aan de strenge eisen van de wet en geef je werknemers eenvoudig toegang tot alle relevante verzuim informatie.

Voordelen WnP:

•    Eenvoudig in gebruik. Het overzichtelijke design maakt het navigeren binnen en het gebruik van het portaal intuïtief en eenvoudig.
•    Besparen van kosten. Gebruik van het portaal bespaart kosten voor papier, porto en handling.
•    Veiligheid. Met het online WnP kan (persoonlijke) informatie veilig en volgens de laatste privacyregelgeving worden gedeeld.
•    Werknemer meer betrokken. De werknemer staat centraal binnen de keten en kan de stappen tijdens de verzuimperiode op de voet volgen.
•    Geschikt voor tablet, smartphone en PC. De werknemer kan alle relevante informatie benaderen vanaf een desktop, smartphone of tablet op het moment dat hem of haar het beste uitkomt.
Diensten
Grip EXPERT VERRICHTINGEN (incl. Verzuim portaal en Werknemer portaal): Hierbij gaat u pas betalen wanneer wij iets doen. Wel brengen we een aansluittarief per medewerker per jaar in rekening.
Grip Verzuimservice is een onafhankelijk verzuim bedrijf dat betaalbare maatwerkoplossingen levert. Onze Verzuimexperts praat met alle partijen, UWV/ Re-integratie instelling/ Werknemer en Bedrijfsarts. 
Grip RI&E: Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden gestructureerd de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. De RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid en moet altijd actueel zijn. Een actuele RI&E zorgt ervoor dat je er alles aan hebt gedaan om jouw werknemers vitaal, gezond en veilig te laten functioneren. Grip Verzuimservice beschikt over de noodzakelijke expertise om een goede RI&E op te kunnen stellen. Wil je aan de slag met een actuele RI&E? Neem dan contact op met de verzuimexpert.
Grip PAGO/ PMO: Wat is een PMO? In Nederland bestaat veel onduidelijkheid over de termen PAGO, PMO, Vitaliteitsscan en Health-checks. In de Arbowet staat dat een werkgever verplicht is om een PAGO aan te bieden als er op basis van de RI&E blijkt dat er restrisico’s bestaan ten aanzien van een arbeidsrisico. Een makkelijk voorbeeld is: schadelijk geluid = gehooronderzoek. Daarnaast vinden werkgevers in Nederland het belangrijk dat hun medewerkers regelmatig gecheckt worden op leefstijlrisico’s die vaak leiden tot o.a. een slechte conditie of hart- en vaatziekten. Dit boden zij vaak aan middels een health-check of vitaliteitsscan. Een PMO is een combinatie van het wettelijk verplichte PAGO en een health-check (secondaire arbeidsvoorwaarden).     
Om werknemers structureel gezond inzetbaar te houden is het inzicht in de gezondheid van werknemers van groot belang. Met een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) krijgen werknemers inzicht in hun eigen fysieke en mentale gezondheid. Met een PMO kan je verzuim risico’s signaleren en direct aanpakken om verzuim te voorkomen.
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) voor Grip Verzuimservice BV is aangemeld, met het toegekende FG-nummer FG011904. Contact: FG@grip-verzuimservice.nl
Chauffeurs/ Rijbewijskeuring
De chauffeurskeuring is verplicht bij indiensttreding en moet vervolgens iedere vijf jaar worden herhaald.
De rijbewijskeuring is bedoeld voor iedereen die het (normale) rijbewijs wil verlengen of die het rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E) wil halen. (Wij doen geen KIWA keuring voor taxi chauffeurs/ ondernemers.)
Contact
Verstuur
Bedankt!
Back to Top