Werknemer Portaal
Jouw betrokkenheid als werknemer bij de opbouw van je eigen dossier en de communicatie tussen verschillende betrokkenen is erg belangrijk bij het reïntegratieproces. Met het nieuwe Werknemerportaal krijg je op een eenvoudige en veilige wijze inzicht in het reïntegratieproces. Hiermee krijg je een actievere rol in het proces door gebruik van een computer en/of smartphone.
Instructie voor de werknemer
Achtergrondinformatie
Meer achtergrondinformatie vindt je op Inleiding over Werknemerportaal
Back to Top