Werkgever Portaal
Voor ons administratieve proces maken we gebruik van Visma Verzuim (VZS). Dit is een verzuim volgsysteem met volledige integratie van de Wet Verbetering Poortwachter (Download: Werkwijzer poortwachter UWV 1 mei 2020).
U krijgt de beschikking over een persoonlijk volledig “web-based” portaal voor uw organisatie. Hierin kun u ziek- en herstelmeldingen doen, maar ook uw eigen verzuimprotocol inrichten, overal en 24 uur per dag inloggen.​​​​​
Zowel de leidinggevenden als onze professionals kunnen in het portaal werken en zijn daarmee voortdurend van elkaars acties en van de voortgang op de hoogte. Bovendien verzorgt de applicatie de geautomatiseerde doormelding naar de inkomensverzekeraar.​​​​​​​
Instructie voor de werkgever
Tutorials voor leidinggevenden
Wat moet je als leidinggevende doen als een werknemer zich ziek meldt? En wat komt er allemaal kijken bij zo'n ziekmelding? In de korte tutorials voor leidinggevenden op ons Youtube-kanaal wordt per onderdeel precies uitgelegd welke rol jij als leidinggevende hierin hebt.
Back to Top